Kıyı Emniyeti Telsiz Ruhsatnamesi İşlemleri

Telsiz Çağrı Kodu
Telsiz Ruhsatı
Ön Müsaade,
AIS Cihazı