Bağlama Kütüğü Ruhsatname İşlemleri

Tekne Tescil olarak eski veya yeni aldığınız teknenizin Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinin çıkarılması, vizelerinin yatırılması, sicilden kayıt silinmesi vb. konularında danışmanlık ve acentelik hizmetleri vermekteyiz..
"Bağlama Kütüğü Ruhsatı"  yeni yönetmelik ile kaldırlan "Özel Tekne Belgesi" yerine geçen belgedir. Yeni yönetmeliğe göre:
18 GRT altındaki tüm ticari tekneler
Tüm özel tekneler
bağlama kütüğü ruhsatı çıkarmak zorundadırlar. Bağlama kütüğü ruhsatı 5 yıllık verilir ve her yıl vizelenmesi gerekir. Yıllık vize harçları:


5 metreden 9 metreye kadar olan teknelerden 315,25 TL
9 metreden 12 metreye kadar olan teknelerden 626,55 TL
12 metreden 20 metreye kadar olan teknelerden 1253,30 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanteknelerden 2.506,75 TL
30 metreden büyük olan teknelerden 5.013,55 TL


Teknenin boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz (örn. 10.34 m teknenin harcı 10 metreden hesaplanır). 5 metreden küçük tekneler yıllık vize ve harçlardan muaftır ancak her 5 yılda bir bağlama kütüğü ruhsatı yenilenmelidir.
Vizeleri yenilenmeyen teknelerin sertifikaları ve belgeleri düzenlenmez ve liman dahilinde de olsa seferine izin verilmez. Vize yenileme işlemini zamanında yapmayanlar için yatıracakları harç miktarının iki katı para cezası kesilir. Bağlama kütüğü ruhsatı her zaman teknede bulundurulmalıdır. Denetimlerde teknede bulunmadığı takdirde seferden men edilir ve en yakın limana bağlanır.Bağlama Kütüğü Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar
Dilekçe
Nufüs Cüzdanı
Tonaliato, özel tekne belgesi ve satış fatura belgelerinden biri
vize harcı
acentelik ücreti