Konsolosluk İşlemleri

Bill of Sale (satış Senedi)
Bayrak Şehadetnamesi
Kaptana yetki Belgesi